flaga UE

Stripe payments
PROGRAM
Zielone Światło

Program Zielone Światło stworzony przez ARRA Group pozwala realizować koncepcję biznesu zaangażowanego społecznie. Kluczowym elementem działań kierowanych do mieszkańców powiatu głogowskiego jest dbanie o potrzeby wynikające z dialogu społecznego. Realizujemy spójne, długofalowe, usystematyzowane działania prospołeczne angażując się w sprawy lokalne. Naczelnym zadaniem naszych działań jest wspieranie i wyrównywanie szans w edukacji i rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w związku z tym współpracujmy z organizacjami zajmującymi się działalnością w tych dziedzinach. Odbiorcami zawartych w programie inicjatyw są przede wszystkim społeczności lokalne – dzieci potrzebujące pomocy w edukacji czy wsparcia rozwoju ich talentów, osoby dorosłe oczekujące pomocy w powrocie na rynek pracy, w tym osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, organizacje zajmujące się tymi obszarami, obecni i potencjalni klienci firmy, inni partnerzy biznesowi, a także obecni i potencjalni pracownicy firmy. Zarząd ARRA Group zachęca pracowników do czynnego udziału w programie poprzez umożliwienie pracy na zasadzie wolontariatu na rzecz wybranych organizacji pozarządowych, jak również zaangażowania się w modyfikowaniu i rozwoju programu w przyszłości. Jednocześnie podejmowane działania powinny być dla obecnych pracowników źródłem satysfakcji i dumy, że współtworzą tak wartościową firmę, jak ARRA Group, co może ich dodatkowo motywować do pracy.


Bezpieczne Wakacje 2018

Wzięliśmy udział w kolejnej edycji Dni Otwartych Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Odwiedzające dzieci otrzymały książeczki z zadaniami, dotyczącymi bezpiecznych wakacji.

Kierunek kierowca-mechanik

We współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie, w roku szkolnym 2017/2018 uruchomiony został kierunek kierowca-mechanik pod patronatem ARRA GROUP.
W ramach patronatu uczniowie otrzymują dodatkowe 5 godzin nauki jazdy przystosowanym samochodem dostawczym, dofinansowanie do odzieży roboczej, stypendium dla 3 uczniów o najwyższych wynikach, wsparcie merytoryczne.

Placówki Opiekuńcze w Polkowicach

ARRA GROUP podjęła współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Pomoc skierowana jest do wychowanków Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” i Placówki Socjalizacyjno- Interwencyjnej „Perspektywa” w Polkowicach.

Dragon Jaczów

W 2018 roku zostaliśmy strategicznym sponsorem drużyny Dragon Jaczów. W ramach naszej współpracy kub między innymi został wyposażony nowoczesny sprzęt treningowy.

Warsztaty Akademii ARRA - Koncept Art

Kolejna edycja warsztatów prowadzonych przez Akademię ARRA poświęcona została dziedzinie Koncept Art. Jest to nowa, dynamicznie rozwijająca się dziedzina sztuki, która ma szerokie zastosowanie. W tym roku warsztaty poświęcone są bardzo ważnemu elementowi, a mianowicie ilustracji, której głównym celem jest wizualizacja pomysłu. Warsztaty maja charakter wprowadzający w zagadnienie ilustracji, możliwości i zastosowanie oraz podjęciu decyzji w drodze kariery. Prowadzący: Bartosz Metelski, CzySłonie.

Victoria Borek

Drużyna piłkarska Victoria Borek została doposażona w sprzęt sportowy oraz stroje treningowe.
Drużyna Victoria Borek została założona w 2014 roku.

Kalendarze charytatywne na rzecz Arturka Rossy

We współpracy z członkami grupy Busiarze EU zaprojektowaliśmy i wydaliśmy 500 sztuk charytatywnych kalendarzy na 2018 rok, z których całkowity dochód ze sprzedarzy zostanie przeznaczony został na rehabilitację Artura Rosy. Arturek od urodzenia zmaga się z wieloma przeciwnościami. Po wielu latach badań i konsultacji orzeczono dziecięce porażenie mózgowe MPD pod postacią obustronnego porażenia kurczowego.

Kamizelki odblaskowe - Bezpieczne Wakacje

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym były edukowane w zakresie bezpiecznego poruszania się i korzystania z dróg, jako równoprawni uczestnicy ruchu drogowego. Na ten cel przeznaczonych zostało 2000 kamizelek odblaskowych, które rozdawane były również między innymi podczas Dni Otwartych Komendy, w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, Biegu Patrolowego czy festynów miejskich i szkolnych. Kamizelki otrzymali również wychowankowie PCPRu w Polkowicach.

Adrian Olszewski

– Mistrzostwo Polski (złoty medal) w trójskoku na Halowe Mistrzostwach Polski Toruń 28.02.2015
– Brązowy medal w trójskoku na Mistrzostwa Polski Toruń 28.06.2015
– Mistrzostwo Polski (złoty medal) na Halowych Mistrzostwach Polski Toruń 12.03.2016
– Mistrzostwo Polski (złote medale) w skoku w dal i trójskoku oraz wicemistrzostwo Polski (srebrny medal) w biegu na 100 m i brązowy medal w biegu na 200 m na Mistrzostwach Polski w Krakowie 01.07.2017
– Wicemistrzostwo (srebrny medal) w trójskoku na Halowych Mistrzostwach Europy w Anconie (Włochy) 2016 r.
– Mistrzostwo Świata (złoty medal) oraz brązowy medal w trójskoku na Mistrzostwach Świata w Perth (Australia) 2016 r
– Wicemistrzostwo (srebrne medale) w skoku w dal i trójskoku na Halowych Mistrzostwach Świata w Daegu (Korea Płd.) 2017 r.
– Wicemistrzostwo (srebrny medal) w skoku w dal na Mistrzostwach Europy w Aarhus (Dania) 2017 r.
– Złoty medal w Halowych Mistrzostwach Europy w trójskoku (Madryt) 2018

logo1
logo2
logo3
ARRA GROUP SP. Z O.O. SP. K. REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ "EKSPANSJA ARRA GROUP NA RYNKI ZAGRANICZNE POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU DZIAŁAŃ EKSPORTOWYCH" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - LUBUSKIE 2020, OŚ 1. GOSPODARKA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.4. PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1. PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP - PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT. WARTOŚĆ PROJEKTU: 467 638,95 ZŁ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 234 652,39 ZŁ