flaga UE

Stripe payments

W naszej ofercie znajdą Państwo usługi obejmujące transport drogowy materiałów niebezpiecznych. Wszystkie nasze samochody przystosowane są do przewozu ładunków i towarów niebezpiecznych – każde auto posiada komplet ADR w postaci środków ochrony indywidualnej oraz przeciwpożarowej. Pojazdy wykonujące transport ADR są dostosowane do oznakowania. Przewozimy materiały ADR klas 1-9, w tym materiały wymagające temperatury kontrolowanej w zakresie od -25°C do +25°C. Wszystkie przewozy wykonujemy zgodnie z zasadami międzynarodowej konwencji ADR oraz innych aktów prawnych dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów bhp oraz o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Na prośbę klientów udostępniamy wydruki temperatur podczas transportu oraz inne dokumenty poświadczające odpowiedni stan techniczny pojazdów i uprawnień kierowców. Każdy zlecony nam transport materiałów niebezpiecznych kontroluje doradca ADR-DGSA. Realizujemy usługę transportu z wykorzystaniem samochodów dwukomorowych, w których możliwe jest utrzymanie warunków multitemperatury.

transport ADR

Więcej o transporcie ADR
transport ADR

 

 

logo1
logo2
logo3
ARRA GROUP SP. Z O.O. SP. K. REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ "EKSPANSJA ARRA GROUP NA RYNKI ZAGRANICZNE POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU DZIAŁAŃ EKSPORTOWYCH" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - LUBUSKIE 2020, OŚ 1. GOSPODARKA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.4. PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1. PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP - PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT. WARTOŚĆ PROJEKTU: 467 638,95 ZŁ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 234 652,39 ZŁ