flaga UE

Stripe payments
transport-farmaceutyczny

Naszą specjalizacją jest transport farmaceutyczny w warunkach temperatury kontrolowanej w zakresie od -25° C do +25°C. Posiadamy uprawnienia na przewóz wszystkich grup leków. Wszystkie stosowane przez nas procedury związane z transportem farmaceutycznym zgodne są z wytycznymi określonymi dla tej grupy produktów, przestrzegamy Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych DPD (ang. Good Distribution Practice, GDP) oraz wytycznych określonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby zapewnić jak najwyższy poziom świadczonych przez nas usług, wykorzystujemy wiedzę i zdobywane przez kilkanaście lat doświadczenie. Korzystając z pomocy naszych spedytorów z pewnością, wybiorą Państwo najkorzystniejszą i najbezpieczniejszą formę transportu dla Państwa towaru, a nasi przeszkoleni kierowcy zagwarantują stałą temperaturę podczas przewozu oraz jego ochronę przed zanieczyszczeniem zewnętrznym. Wszystkie nasze samochody wyposażone są GPS, dzięki temu istnieje możliwość śledzenia przebytej trasy samochodu oraz monitorowania aktualnej temperatury ładunku w czasie rzeczywistym.
W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksową obsługę dystrybucji leków autami o ładowności od 1 do 66 palet. W transporcie farmaceutycznym wykorzystujemy samochody dwukomorowe, w których możliwe jest utrzymanie warunków multitemperatury. W naszej ofercie znajdą Państwo również transport typu “just-in-time” oraz “door-to-door”. Nasza firma prowadzi ponadto usługi przewozu towarów ekspresowych za pomocą transportu dedykowanego. Dodatkowo prowadzimy import równoległy leków zgodnie z prawem obowiązującym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Firma ARRA jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (GDP) za wysoką jakość usługi transportu farmaceutycznego. Audyt i certyfikacja została przeprowadzona przez szwajcarską firmę SGS. Niezależna ocena zgodności z międzynarodowymi wymogami GDP jest najskuteczniejszym sposobem upewnienia się, że system zarządzania jakością w transporcie leków i farmaceutyków stoi na najwyższym poziomie. Certyfikat GDP świadczy o naszym zaangażowaniu w pracę i chęci nieustannej poprawy jakości usług w transporcie farmaceutycznym. Ściśle przestrzegamy wszystkich wytycznych związanych z GDP, respektujemy procedury dotyczące utrzymywania wymaganych warunków zarówno przechowywania, jak i transportu produktów leczniczych w określonych granicach opisanych przez producenta, bądź wskazanych na opakowaniu zbiorczym. Transport farmaceutyczny możliwy jest jedynie przy zapewnieniu możliwości wykazania, że leki znajdowały się w warunkach niepogarszających ich jakości. Stosujemy również wszelkie procedury związane z przebiegiem czynności podczas jakichkolwiek odchyleń związanych z temperaturą czy uszkodzeniami.

Więcej o naszej certyfikacji GDP:
Oficjalna notka prasowa firmy SGS
Artykuł w ramach serwisu etransport.pl
Artykuł w ramach serwisu 4trucks.pl


good distribution practicetransport farmaceutyczny

logo1
logo2
logo3
ARRA GROUP SP. Z O.O. SP. K. REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ "EKSPANSJA ARRA GROUP NA RYNKI ZAGRANICZNE POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU DZIAŁAŃ EKSPORTOWYCH" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - LUBUSKIE 2020, OŚ 1. GOSPODARKA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.4. PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1. PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP - PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT. WARTOŚĆ PROJEKTU: 467 638,95 ZŁ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 234 652,39 ZŁ