flaga UE

Dodano: 05.12.2016

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA TARGI TRANSPORT LOGISTICS 2017

obr1

obr2

obr3

obr4

obr5

obr6

obr7

obr8

obr9

obr10

obr11

obr12

obr13

logo1
logo2
logo3
ARRA GROUP SP. Z O.O. SP. K. REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ "EKSPANSJA ARRA GROUP NA RYNKI ZAGRANICZNE POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU DZIAŁAŃ EKSPORTOWYCH" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - LUBUSKIE 2020, OŚ 1. GOSPODARKA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.4. PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1. PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP - PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT. WARTOŚĆ PROJEKTU: 467 638,95 ZŁ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 234 652,39 ZŁ